Dimecres 20 de març a les 19 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Mataró.

Acte oficial d’atorgament del títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de Mataró al Sr. Rafael Juncadella


 

L´emissió d´aquest acte es fa a través d´una nova plataforma d´streaming gràcies a la col·laboració de la Xarxa Audiovisual Local i MataróAudiovisual.