Pla Local d´Inclusió Social
de Mataró 2018-2020

El Pla Local d’Inclusió Social de Mataró 2018-2020 neix amb la voluntat de donar continuïtat als diferents plans de promoció social que s’han desenvolupat a la ciutat des del 2006. El document s’empara en el nou marc normatiu europeu, estatal i autonòmic i té l’objectiu de lluitar contra la pobresa i l’exclusió social.

El document té 92 accions concretes, amb un pressupost de 10,5 M € i un calendari amb les actuacions dividides en sis eixos: àmbit laboral i professional; habitatge i pobresa energètica; salut; atenció a les persones grans, nouvingudes, amb diversitat funcional i vulnerables; igualtat d’oportunitats dels infants i adolescents; treball transversal entre administració i entitats per a la cohesió social