Tributs


L’objectiu d’aquest web és donar la informació necessària sobre quins són els principals impostos que es paguen a l’Ajuntament i, sobretot, donar a conèixer aquelles bonificacions i/o exempcions de les que es poden beneficiar.

Aquests incentius fiscals vénen marcats per les polítiques que l’Ajuntament ha adoptat.
En aquest web també es troben les principals normes de gestió i tràmits a realitzar en cas d’altes, baixes o modificacions en els tributs.
 Ordenances Fiscals 2018

Consulta-les

Guia del contribuent 2018

Consulta-la